Vitale woongemeenschappen voor ouderen

Activity: Talk or presentationInvited talk

Description

De Nederlandse overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en de meeste ouderen willen dat zelf ook. Om op de groeiende vraag naar zelfstandige woonruimte in te spelen, kennen veel gemeenten wooncomplexen die specifiek voor ouderen zijn gelabeld. Om sociale interactie te stimuleren, beschikken deze complexen meestal over extra voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De bedoeling is dat bewoners elkaar daar ontmoeten en zelf activiteiten organiseren die bijdragen aan de onderlinge contacten en de sociale kwaliteit in het complex. De ervaring leert echter dat het zelforganiserend vermogen van bewoners in ouderencomplexen beperkt is, waardoor er weinig onderlinge contacten en activiteiten zijn, gemeenschappelijke ruimten onvoldoende worden benut en eenzaamheid toeneemt. Dat geldt ook voor ouderencomplexen in Rotterdam. Tegen deze achtergrond is het project “Vitale woongemeenschappen” opgezet.
Period7 Jul 2022
Held atMaasWonen
Degree of RecognitionRegional

Keywords

  • eenzaamheid
  • ouderen
  • sociale vitaliteit
  • woningcorporaties