Description

Het project had als doel om te komen tot een concreet advies over de onderbouwing van de leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Daarbij is niet alleen gekeken naar wat de leeftijdsgrenzen zouden moeten zijn, maar ook welke voorwaarden en/of zorgvuldigheidseisen bij een eventuele verlaging of wijziging van de leeftijdsgrenzen zouden moeten gelden. Daartoe werden donorkinderen, ouders, donoren, en hulpverleners die het contact begeleiden tussen donor en donorkind geïnterviewd.
Date made available30 Jun 2022
PublisherDANS Data Station Social Sciences and Humanities

Cite this