Actieonderzoek Mentale Ondersteuning oUderenzoRg

Project Details

Description

After the COVID-19 pandemic, absenteeism is due to: mental problems, sleep disturbances, recurrent fears and thoughts, increased irritability, worries about the future and decreased activity level (Beck, 2011; Da Silva et al., 2021). In addition to the expected trends within this sector: double aging, labor market tightness and a more complex care need (source: FWG), the importance for VVT organizations to focus on employee retention is becoming clear. Offering collegiate care (CO) to care providers has proven to be an effective way of such mental assistance. Action research (AO) has proven to be a successful approach to deploy complex changes and interventions. In addition to evaluating the implementation, AO offers the opportunity to develop knowledge. Knowledge about success and failure factors as well as effectiveness that can be useful for the entire VVT and offers Activite a basis for making policy on (perpetuating) CO after this project.

Beschrijving

Na de COVID-19 pandemie loopt ziekteverzuim op door: mentale problemen, slaapstoornissen, terugkerende angsten en gedachten, verhoogde prikkelbaarheid, zorgen over de toekomst en verminderd activiteitenniveau (Beck, 2011; Da Silva et al., 2021). Boven op de verwachte trends binnen deze sector: dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en een meer complexe zorgbehoefte (bron: FWG), wordt het belang duidelijk voor VVT-organisaties om in te zetten op behoud van medewerkers. Het bieden van collegiale opvang (CO) aan zorgverleners is een gebleken effectieve manier van een dergelijke mentale hulpverlening. Actieonderzoek (AO) is een gebleken succesvolle benadering om complexe veranderingen en interventies in te zetten. Naast evaluatie van de implementatie, biedt AO de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen. Kennis over zowel succes- en faalfactoren als effectiviteit die voor de gehele VVT van nut kan zijn en Activite een basis biedt om beleid te maken op (het bestendigen van) CO na dit project.
AcronymAMOUR
StatusFinished
Effective start/end date15/12/2215/12/23

Keywords

  • mental vitality
  • collegial support
  • sickness leave
  • neighborhood teams
  • action research