Controversies surrounding autonomy in the mother-midwife relation: a care-ethical study

Project Details

Description

An increasing number of women express discontent regarding practices during childbirth, even in the unique Dutch midwifery system, such as the experience of losing autonomy and dignity while giving birth. During labour, unclarity about the value of responsibility and an ethical dilemma for the midwife between ‘responsibility’ and ‘autonomy’ are located. This dilemma is often re-enforced by ethical theory that frames these experiences as a maternal-fetal or mother-midwife conflict. By choosing care ethics as a normative theoretical framework, this study does not take ‘conflict’ between individual interests as a starting point,
but ‘relationality’; directly reframing responsibility as a common interest. Through theoretical and empirical research this project contributes to new ethical theory building regarding controversies in childbirth and establishes a co-creative dialogue with all stakeholders involved developing practical outcomes that aim to prevent avoidable harm.

Beschrijving

Een toenemend aantal vrouwen uit onvrede over praktijken tijdens de bevalling, zelfs in het unieke Nederlandse verloskundige systeem, zoals de ervaring van verlies van autonomie en waardigheid tijdens de bevalling. Tijdens de bevalling is er onduidelijkheid over de waarde van verantwoordelijkheid en een ethisch dilemma voor de verloskundige tussen 'verantwoordelijkheid' en 'autonomie'. Dit dilemma wordt vaak nog versterkt door de ethische theorie die deze ervaringen ziet als een conflict tussen moeder en foetus of tussen moeder en vroedvrouw. Door zorgethiek als normatief theoretisch kader te kiezen, neemt deze studie niet 'conflict' tussen individuele belangen als uitgangspunt maar 'relationaliteit'; waarbij verantwoordelijkheid direct wordt herkaderd als een gemeenschappelijk belang. Door middel van theoretisch en empirisch onderzoek draagt dit project bij aan nieuwe ethische theorievorming met betrekking tot controverses bij bevallingen en wordt een co-creatieve dialoog tot stand gebracht met alle betrokken stakeholders, waarbij praktische resultaten worden ontwikkeld die tot doel hebben vermijdbare schade te voorkomen.
Short titleCARE
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1931/08/22

Keywords

  • childbirth
  • care ethics
  • midwifery
  • relationality