DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie

Project Details

Description

This study evolves around the following central research question:

How can patients, relatives and caregivers be optimally supported in discussing the meaning and experience of the palliative phase (ethical and spiritual dimension), and how can the results of these discussions influence the communication between caregivers in the chain in such a way that it can guide the provision of better patient and family oriented care?

The project develops further the widely used conversation model called Ars Moriendi. The aim is to support general health care providers in visualizing the spiritual and ethical dimension of the experience of patients in the palliative phase and their relatives, and to make and keep it open to discussion in order to realize more appropriate care.

Beschrijving

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen patiënten, naasten en zorgverleners optimaal ondersteund worden om in gesprek te gaan over de betekenis en beleving van de palliatieve fase (ethische en spirituele dimensie), en hoe kan de opbrengst van deze gesprekken zo doorwerken in de communicatie tussen zorgverleners in de keten, dat deze richtinggevend is voor het aanbieden van beter op patiënt en familie afgestemde zorg?
In dit project wordt een veel gebruikt gespreksmodel, het ars moriendi model, doorontwikkeld. Het doel is generalistische zorgverleners te ondersteunen om de spirituele en ethische dimensie van de beleving van patiënten in de palliatieve fase en hun familieleden in beeld te krijgen, en gericht bespreekbaar te maken en houden om beter passende zorg te realiseren.
AcronymDIAMAND
StatusFinished
Effective start/end date1/06/181/02/22

Keywords

  • dementie
  • palliatieve zorg
  • dialoog