Project Details

Description

In this project, the democratic legitimacy of citizens' initiatives is investigated by means of a multi-year questionnaire and a series of interviews with stakeholders. The relationship between the democratic legitimacy of citizens' initiatives and representative institutions is examined: can the gap between citizens and politics be narrowed by stimulating citizens' initiatives?

In addition, the factors that can predict the sustainability of citizens' initiatives are examined: How can the municipality position itself to improve this sustainability? What problems do participants of citizens' initiatives encounter? Are the demands that municipalities place on initiatives always in line with the hoped-for result?

The third pillar of this research is the diversity of both participants and initiatives. Is it useful to talk about citizens' initiatives and their participants in general? Can we not reach a better understanding when we specify what kind of initiative we mean? The diversity of participants is also strongly reflected in the issue of democratic legitimacy: do citizens' initiatives provide an alternative for citizens who do not feel well represented in representative institutions, or do they provide additional resources to people who are already well represented?

Beschrijving

In dit project wordt de democratische legitimatie van burgerinitiatieven onderzocht aan de hand van een meerjarige vragenlijst en een reeks interviews met betrokkenen. De relatie tussen de democratische legitimatie van burgerinitiatieven en representatieve instituties wordt onderzocht: kan de kloof tussen burger en politiek verkleind worden door het stimuleren van burgerinitiatieven?

Daarnaast wordt gekeken naar de factoren die de duurzaamheid van burgerinitiatieven kunnen voorspellen: Hoe kan de gemeente zich opstellen om deze duurzaamheid te verbeteren? Tegen welke problemen lopen deelnemers van burgerinitiatieven aan? Zijn de eisen die gemeentes stellen aan initiatieven wel altijd in overeenstemming met het gehoopte resultaat?

De derde pijler in dit onderzoek is de diversiteit van zowel deelnemers als initiatieven. Is het wel behulpzaam om over burgerinitiatieven en deelnemers hiervan in het algemeen te spreken? Kunnen we niet tot een beter begrip komen wanneer we specificeren wat voor soort initiatief we bedoelen? De diversiteit van deelnemers komt ook sterk terug in het vraagstuk van de democratische legitimatie: geven burgerinitiatieven een alternatief voor burgers die zich niet goed vertegenwoordigd voelen in representatieve instituten, of geven ze extra middelen aan mensen die toch al goed vertegenwoordigd zijn?
StatusFinished
Effective start/end date15/01/1915/01/23

Keywords

  • democratische legitimatie
  • politiek
  • burgerinitiatieven