Een(zorg)ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Project Details

Description

The COVID-19 pandemic led to sweeping crisis policies. From an ethical perspective, three urgent issues now require attention: 1) Guiding policy concepts have been morally fleshed out in a non-transparent or non-considered way and linked to fragments of ethical theories that are at odds with each other; 2) The impact of the pandemic and the policies implemented have brought new attention to the (political) importance of 'caring' for 'living together': What this means for the future design of society has not yet been thought through; 3) Vulnerable groups have been particularly affected by the crisis response and often have been given the floor late or not at all.

The purpose of this research is to use (a) a broad ethical analysis and evaluation of the policy choices made in the COVID-19 crisis, (b) to arrive at an ethically supported and stakeholder-supported policy framework for a caring society that is resilient enough to deal with future crises.

Beschrijving

De COVID-19 pandemie leidde tot ingrijpend crisisbeleid. Vanuit ethisch perspectief vragen drie urgente kwesties nu aandacht: 1) Sturende beleidsconcepten zijn op ondoorzichtige of niet-doordachte wijze moreel ingevuld en verbonden met fragmenten van ethische theorieën die met elkaar op gespannen voet staan; 2) Door de impact van de pandemie en het gevoerde beleid is er nieuwe aandacht voor het (politieke) belang van ‘zorgen’ voor ‘samenleven’: wat dit betekent voor de toekomstige inrichting van de samenleving is nog niet doordacht; 3) Kwetsbare groepen zijn door de crisisaanpak extra getroffen en dikwijls laat of niet aan het woord gekomen.

Doel van dit onderzoek is om via (a) een brede ethische analyse en evaluatie van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in de COVID-19 crisis, (b) te komen tot een ethisch gedragen en door belanghebbenden ondersteund beleidskader voor een
zorgzame samenleving die veerkrachtig genoeg is om toekomstige crises op te vangen.


StatusFinished
Effective start/end date15/09/2014/09/22

Keywords

  • zorgethiek
  • palliatieve zorg
  • migranten
  • mantelzorgers
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • vluchtelingen
  • familieleden