Project Details

Description

The aim of the literature search is to provide insight into the influence of the 'Social Relationships' factor on other factors that affect people's opportunities, safety and health at different life stages, as well as the risk factors and protective or reinforcing factors in this area.

The following questions were formulated for the study:
- What factors affect the social relationships domain (and/or social support, connectedness, cohesion)? In this regard, what are risk, protective and reinforcing factors?
- What factors of social relationships (and/or social support, connectedness, cohesion) influence other factors important for a promising, safe and healthy life in different stages of life? In this regard, what are risk, protective and reinforcing factors?

Beschrijving

Doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de invloed van de factor ‘Sociale relaties’ op andere factoren die invloed hebben op de kansen, veiligheid en gezondheid van mensen in verschillende levensfasen, alsmede in de risicofactoren en beschermende of versterkende factoren op dit gebied.

Voor het onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd:
- Welke factoren hebben invloed op het domein sociale relaties (en/of sociale steun, verbondenheid, cohesie)? Wat zijn daarbij risicofactoren, beschermende en versterkende factoren?
- Welke factoren van sociale relaties (en/of sociale steun, verbondenheid, cohesie) hebben invloed op andere factoren die van belang zijn voor een kansrijk, veilig en gezond leven in verschillende levensfasen? Wat zijn daarbij risicofactoren, beschermende en versterkende factoren?
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2130/11/21

Keywords

  • literature study
  • social relations