Geestelijke verzorging voor veteranen met morele verwonding: Een ontwikkel- en evaluatieonderzoek van een existentieel-narratieve interventie

Project Details

Description

The concept of "moral injury" was developed to describe veterans' struggles resulting from confrontation with morally shocking situations during deployment. Moral wounding is a complex phenomenon that includes psychological, social and existential dimensions. In view of the existential dimension of moral injury, the question arises as to how to shape existential care within the broader provision of care to veterans. In the international literature on moral injury there is increasing attention for the (possible) role of spiritual caregivers in this. However, there appears to be hardly any empirical research on the care provided by spiritual caregivers in cases of moral injury, on their practices and interventions, on the outcomes of the care provided, or on the collaboration with other health care professionals. In the research proposed here, based on existing spiritual care practices for veterans with moral injury, a specific spiritual care intervention will be developed and evaluated. The research aims not only at developing knowledge about the meaning of spiritual care for veterans with moral injury, but more broadly at integrating existential care into, and thereby strengthening, the chain of care for these veterans.

Beschrijving

Het concept ‘morele verwonding’ is ontwikkeld om worstelingen van veteranen te beschrijven die het gevolg zijn van confrontatie met moreel schokkende situaties tijdens uitzending. Het gaat bij morele verwonding om een complex fenomeen met onder andere psychologische, sociale en existentiële dimensies. Met het oog op de existentiële dimensie van morele verwonding dient de vraag zich aan hoe existentiële zorg binnen de bredere zorgverlening aan veteranen vorm te geven. In de internationale literatuur over morele verwonding is in toenemende mate aandacht voor de (mogelijke) rol van geestelijk verzorgers hierbij. Er blijkt echter nog nauwelijks empirisch onderzoek te bestaan naar de zorg die geestelijk verzorgers bij morele verwonding bieden, naar hun werkwijzen en interventies, naar de uitkomsten van de geboden zorg, of naar de samenwerking met andere zorgprofessionals. In het hier voorgestelde onderzoek wordt, op basis van bestaande praktijken van geestelijke verzorging voor veteranen met morele verwonding, een specifieke geestelijke verzorgingsinterventie ontwikkeld en geëvalueerd. Het onderzoek is niet alleen gericht op het ontwikkelen van kennis over de betekenis van geestelijke verzorging voor veteranen met morele verwonding, maar breder op het integreren van existentiële zorg in, en daarmee het versterken van, de ketenzorg voor deze veteranen.
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2229/03/24

Keywords

  • geestelijke verzorging
  • veteranen
  • morele verwonding
  • morele weerbaarheid
  • uitkomstenonderzoek