Project Details

Description

Action research on human contact at social services

In this project we want to investigate, together with three municipalities, what is needed to put the human touch first in the contact between government and citizens. We examine what is needed for a good and effective relationship between counsellors and people on welfare. We explore how their working relationship is structured and how they deal with the dilemmas that can occur within it.
We alternate research into this with learning sessions in which we draw lessons from the results together with practitioners and try to initiate change. We then want to investigate these changes again in order to secure the project's results as effectively as possible.
Together we will develop tools and guidelines for consultants to help them improve the working relationship with their clients and to reflect on how they deal with clients.

Beschrijving

Actie-onderzoek naar menselijk contact bij de sociale dienst

In dit project willen we samen met drie gemeenten onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten. We gaan na wat nodig is voor een goede en effectieve relatie tussen consulenten en mensen met een bijstandsuitkering. We verkennen hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen.
Onderzoek hiernaar wisselen we af met leerbijeenkomsten waarin we samen met de praktijk lessen trekken uit de resultaten en proberen verandering in gang te zetten. Deze veranderingen willen we vervolgens weer onderzoeken om de opbrengsten van het project zo goed mogelijk te borgen.
Samen ontwikkelen we o.a. handvatten en richtlijnen voor consulenten die hen helpen bij de verbetering van de werkrelatie met hun cliënten en bij reflectie op hoe zij met cliënten omgaan.

StatusActive
Effective start/end date1/05/2230/04/25

Keywords

  • participatie
  • werkrelatie
  • professionals gemeenten
  • vakkundig werken
  • clientperspectief