Integrating a PalliativeCare Approach for patients with heart failure

Project Details

Description

The overriding ambitions of the RAPHAEL consortium are to:
• Improve the quality of life, quality of death and autonomy of patients with heart failure and their family caregivers by means of an integrated palliative care approach in heart failre care, supported by home monitoring of signs, symptoms and concerns.
• Improve the cost-effectiveness of heart failure care by reducing hospitalisation and readmission rates whilst promoting quality of Life.
• Offer universal and timely access to palliative care for all patients with heart failure in Europe, incl. those in more remote and rural areas, by means of a home-based, data-driven remote monitoring palliative care program.

Beschrijving

De belangrijkste ambities van het RAPHAEL-consortium zijn:
- Het verbeteren van de kwaliteit van leven, de kwaliteit van sterven en de autonomie van patiënten met hartfalen en hun mantelzorgers door middel van een geïntegreerde palliatieve zorgbenadering in de hartfalenzorg, ondersteund door thuismonitoring van tekenen, symptomen en zorgen.
- Het verbeteren van kosteneffectiviteit van zorg bij hartfalen, door het aantal ziekenhuisopnames en heropnames te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van leven te bevorderen.
- Het bieden van universele en tijdige toegang tot palliatieve zorg voor alle patiënten met hartfalen in Europa, inclusief patiënten in meer afgelegen en landelijke gebieden, door middel van een thuisgebaseerd, gegevensgestuurd programma voor palliatieve zorg op afstand.
Short titleRaphael
StatusActive
Effective start/end date1/01/2431/12/28

Keywords

  • heart failure
  • palliative care approach
  • palliative care
  • care givers