Project Details

Description

De missie van de te ontwikkelen kenniswerkplaats is om geestelijke verzorging (GV) Thuis verder te professionaliseren en de krachten op dit terrein zoveel mogelijk te bundelen door een stevige basis voor samenwerking te vestigen. GV Thuis heeft de primaire focus in dit project. Deze zorg komt vaak multidisciplinair tot stand. In het verlengde van de professionalisering van GV Thuis, wordt dus ook de zorg voor zingeving door alle professionals en vrijwilligers in de thuissituatie (ZvZ Thuis) verder ontwikkeld.

De kenniswerkplaats beoogt een platform te bieden voor drie nauw met elkaar verbonden doelen:
1. de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur die samenwerking, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert. Dit gebeurt op basis van een dialoog tussen (universitair en HBO) onderwijs, onderzoek en praktijken van GV Thuis, waarin wordt samengewerkt met andere beroepsgroepen (ZvZ Thuis). Ook de ontwikkeling van een kennisbank maakt hier deel van uit;
2. de ontwikkeling van een leergemeenschap die de uitwisseling tussen en in leernetwerken bevordert rondom innovaties in de praktijk van GV Thuis en ZvZ Thuis ten behoeve van cliënten in eerstelijnszorg en sociaal domein;
3. de ontwikkeling van practice-based evidence door onderzoek naar de behoeften, doelen, werkwijzen en uitkomsten van GV Thuis.
Short titleKenniswerkplaats
StatusActive
Effective start/end date1/10/2130/09/23

Keywords

  • kenniswerkplaats
  • geestelijke verzorging thuis
  • professionalisering
  • uitkomstenonderzoek
  • kennisbank
  • interventiebank
  • kennisinfratsructuur
  • kennisdeling