Levensverhalen over werk. Een onderzoek naar de stap van dagbesteding naar (beschut) werk.

Project Details

Description

What factors influence the wishes, needs and opportunities of day-time activity participants who attempt to make the step to (sheltered) employment? In policy and practice, the emphasis is often on economic factors, such as the level of salary or loss of benefits or allowances. For 'full participation', however, socio-cultural and political factors are also important, such as appreciation, control and support from the institutional and social environment. In this study, we look at economic, sociocultural and political factors. We examine how these three factors from the past to the present and the perspective on the future. To do this, we take the life stories of participants in the "Step by Step" program as our starting point. It is possible that growing up in poverty, for example, matters for how much a person values the level of salary in a future job. Attention to life stories enables us to better understand why participants do or do not (sustainably) take the step to (sheltered) employment.
The research has a longitudinal, qualitative design with narrative analysis as methodology. On three occasions interviews are held with 45 participants of the 'Step by Step' program: prior to the (possible) step to work, and twice afterwards, about their experiences with (attempts to) make the transition to (sheltered) work. Finally, we organize 6 focus groups with people from the social environment and institutional context of participants about their perspective on the transition process.

Beschrijving

Welke factoren zijn van invloed op de wensen, behoeften en kansen van deelnemers aan dagbesteding die de stap pogen te maken van dagbesteding naar (beschut) werk? In beleid en de praktijk ligt het accent vaak op economische factoren, zoals de hoogte van het salaris of het verlies van uitkering of toeslagen. Voor ‘volwaardige participatie’ zijn echter ook sociaal-culturele en politieke factoren van belang, zoals waardering, zeggenschap en steun vanuit de institutionele en sociale omgeving. In dit onderzoek kijken we naar economische, sociaal-culturele en politieke factoren. We onderzoeken hoe deze drie factoren
vanuit het verleden doorwerken naar het heden en het perspectief op de toekomst. Daarvoor nemen we de levensverhalen van deelnemers aan het ‘Stap voor Stap’ programma als vertrekpunt. Mogelijk maakt opgroeien in
armoede bijvoorbeeld uit voor hoeveel waarde iemand hecht aan de hoogte van het salaris in een toekomstige baan. Aandacht voor het levensverhaal stelt ons in staat om beter te begrijpen waarom deelnemers de stap naar (beschut) werk wel of niet (duurzaam) zetten.
Het onderzoek kent een longitudinaal, kwalitatief design met narratieve analyse als methodiek. Op drie momenten worden interviews gehouden met 45 deelnemers van het ‘Stap voor Stap’ programma: voorafgaand aan de (mogelijke) stap naar werk, en twee keer daarna, over hun ervaringen met (pogingen tot) het maken van de overstap naar (beschut) werk. Afsluitend organiseren wij 6 focusgroepen met mensen uit de sociale omgeving en institutionele context van deelnemers over hun perspectief op het transitieproces.
Short titleStap voor Stap
StatusActive
Effective start/end date1/03/2330/04/25

Keywords

  • life mapping
  • employment
  • meaningful day-time activities