Modelling Bildung in pre-vocational secondary schools

Project Details

Description

This project encourages secondary school teachers to make their class and school a place where students can experience bildung. In other words, they can form themselves into people, citizens and professionals under supervision. In professional learning communities, secondary school teachers exchange experiences and knowledge about bildung education. They also make a lesson design to strengthen their example function. We use scientific research to follow how they do this.

Beschrijving

Dit project stimuleert vmbo-leraren om van hun klas en school een plek te maken waar leerlingen bildung kunnen ervaren. Dat wil zeggen: dat ze onder begeleiding zichzelf kunnen vormen, tot mens, burger en professional. In professionele leergemeenschappen wisselen vmbo-leraren ervaringen en kennis uit over bildend onderwijs. Ook maken ze een lesontwerp om hun voorbeeldfunctie te versterken. Met wetenschappelijk onderzoek volgen we hoe ze dat doen.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2128/02/23

Keywords

  • bildung