Onderzoek sociale inclusie personen met een beperking in een beschutte woonomgeving

Project Details

Description

July 2016, the Netherlands signed the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The UN Convention focuses on promoting participation and a more inclusive society. But how do you give shape to participation and social inclusion for people who live in a sheltered living environment? Isn't living in a sheltered living environment at odds with the idea of social inclusion and participation?

The project 'Social inclusion and the UN convention' will map out how the UN convention can be elaborated for people with intellectual and/or multiple disabilities who live, work, learn and recreate in a sheltered living environment. Insight will be gained into what living in an institutional setting means for the development opportunities of these people and how social inclusion takes shape.

To this end we are conducting research with and at six care institutions throughout the Netherlands that offer sheltered living/working environments to people with a mental and/or multiple disability: Prisma, Nieuw Woelwijck, OlmenEs, Van Boeijen, De Seizoenen and Reinaerde. The researchers will work with people with disabilities and their carers to experience how 'social inclusion' takes shape and has meaning in their lives. Family members and supervisors will also be interviewed. The aim is to gain insight into the experiences and perceptions of people with disabilities, family members and those involved, and to experience these experiences as much as possible. All research data collected will be processed anonymously.

Beschrijving

In juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. In het VN verdrag staan het bevorderen van participatie en een meer inclusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je vorm aan participatie en sociale inclusie voor mensen die wonen in een beschutte leefomgeving? Staat het wonen in een beschutte leefomgeving niet haaks op het idee van sociale inclusie en participatie?

Het project ‘Sociale inclusie en het VN-verdrag’ brengt in kaart hoe het VN-verdrag kan worden uitgewerkt voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die wonen, werken, leren en recreëren in een beschutte leefomgeving. Inzicht zal worden verkregen in wat wonen op een instellingsterrein betekent voor de ontplooiingsmogelijkheden van deze mensen en hoe sociale inclusie daarbinnen vorm krijgt.

Daartoe doen we onderzoek met en bij zes zorginstellingen door heel Nederland die een beschutte woon/werkplek bieden aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking: Prisma, Nieuw Woelwijck, OlmenEs, Van Boeijen, De Seizoenen en Reinaerde. De onderzoekers gaan meelopen met mensen met een beperking en hun begeleiders om te ervaren hoe ‘sociale inclusie’ vorm en betekenis krijgt in hun leven. Ook zullen familieleden en begeleiders geïnterviewd worden. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de ervaringen en belevingen van mensen met een beperking, naasten en betrokkenen, en deze ervaringen zo veel mogelijk mee te beleven. Alle onderzoeksdata die verzameld worden, worden anoniem verwerkt.
StatusFinished
Effective start/end date1/11/1930/06/23

Keywords

  • social inclusion
  • participative citizenship
  • mensen met een beperking
  • sociale inclusie