Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging – 3: “Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken”

Project Details

Description

Rationale
There is an increasing focus on meaning-making in primary palliative care. But how do healthcare providers discover the needs for meaning in patients and loved ones? When and how do you refer patients to another care provider? And how do you ensure that attention to meaningfulness fits well with how care is organized at a particular site, and is embedded in the care that is given every day?

Research
There is increasing attention to meaning in primary palliative care. But how do caregivers discover the needs for meaning in patients and loved ones? When and how do you refer to another healthcare provider? And how do you ensure that attention to meaningfulness fits well with how care is organized at a particular site, and is embedded in the care that is given every day?

Results
In this project we developed training, referral tools and an implementation toolbox. In this we coordinated with two other national research projects. The results can be found at: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie. In addition, a number of scientific articles have been written with learning points from this research.

Impact
This study enables primary care providers to shape the attention for meaningfulness. They can choose from the products of this study what suits their situation. This allows them to better meet the needs of patients and relatives in palliative care.

Beschrijving

Aanleiding
Er is steeds meer aandacht voor zingeving in de eerstelijns palliatieve zorg. Maar hoe ontdekken zorgverleners de behoeften aan zingeving bij patiënten en naasten? Wanneer en hoe verwijs je door naar een andere zorgverlener? En hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor zingeving goed aansluit bij hoe de zorg op een bepaalde plek georganiseerd is, en ingebed is in de zorg die iedere dag gegeven wordt?

Onderzoek
Er is steeds meer aandacht voor zingeving in de eerstelijns palliatieve zorg. Maar hoe ontdekken zorgverleners de behoeften aan zingeving bij patiënten en naasten? Wanneer en hoe verwijs je door naar een andere zorgverlener? En hoe zorg je ervoor dat de aandacht voor zingeving goed aansluit bij hoe de zorg op een bepaalde plek georganiseerd is, en ingebed is in de zorg die iedere dag gegeven wordt?

Resultaten
In dit project hebben we scholingen, verwijzingstools en een implementatietoolbox ontwikkeld. Hierin hebben we afgestemd met twee andere landelijke onderzoeksprojecten. De resultaten zijn te vinden op: https://palliaweb.nl/projecten/zingeving-in-de-thuissituatie. Daarnaast zijn een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven met leerpunten uit dit onderzoek.

Impact
Door dit onderzoek kunnen zorgverleners in de eerste lijn de aandacht voor zingeving vormgeven. Ze kunnen uit de producten van dit onderzoek kiezen wat bij hun situatie past. Daardoor kunnen ze beter aansluiten bij de wensen van patiënten en naasten in de palliatieve zorg.

Short titlePLOEG-3
AcronymPLOEG
StatusFinished
Effective start/end date1/02/191/05/22

Keywords

  • communicatie zorgverlener-patient
  • communicatie zorgverleners onderling
  • palliatieve zorg
  • geestelijke vezorging in de eerste lijn