Ruimte voor Rituelen

Project Details

Description

To date, little is known about the types of rituals organized in public Secondary Education (VO) in the Netherlands, and the concerns teachers and school leaders identify herewith. In this study, we explore what types of rituals public VO schools in the Netherlands organize, what they think is desirable and what concerns teachers and school leaders encounter.

Beschrijving

Tot op heden is er weinig bekend over de typen rituelen die in het openbaar Voortgezet Onderwijs (VO) in Nederland georganiseerd worden, en de aandachtspunten die docenten en schoolleiders identificeren in dit kader. In deze verkennende studie exploreren wij welke typen rituelen openbare VO-scholen in Nederland organiseren, wat zij wenselijk vinden in dit kader, en welke aandachtspunten docenten en schoolleiders identificeren in relatie tot het organiseren van rituelen in hun school.
StatusFinished
Effective start/end date1/02/231/12/23

Keywords

  • rituals
  • education