Samen afstemmen over goede zorg. Leren in en vanuit veranderende praktijken

Project Details

Description

The research project involves a multi-year collaboration between Prisma and UvH around 'Tuning in together about good care1. Learning in and from changing practices'. Core activity in 2021-2022 is the 'Learning community ODC' (LG for short). This LG is embedded in the development within Prisma of a new Child & Family Center, in which Prisma develops not only a new building, but also a new form of care. This care aims to be cross-domain, and guided by the themes of 'Meeting and Connecting' and 'Family-centred working'. In addition, the LG is embedded in research, conducted by researchers at the UvH. This research is based on the research line 'Care ethics and theories of motherhood and moral labs', from which previous and future activities were developed, and which also forms the basis for the guidance of the LG.

Beschrijving

Het onderzoeksproject omvat een meerjarige samenwerking tussen Prisma en UvH rondom ‘Samen afstemmen over goede zorg1. Leren in en vanuit veranderende praktijken’. Kernactiviteit in 2021-2022 is de ‘Lerende gemeenschap ODC’ (kortweg LG). Deze LG is ingebed in de ontwikkeling binnen Prisma van een nieuw Kind & Gezin Centrum, waarin Prisma niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe zorgvorm ontwikkelt. Deze zorg wil domeinoverstijgend zijn, en geleid door de thema’s ‘Ontmoeten en Verbinden’ en ‘Family-centred werken’. Daarnaast is de LG ingebed in onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de UvH. Dit onderzoek is gebaseerd op de onderzoekslijn ‘Zorgethiek en Theorieën van moederschap en morele labs’, van waaruit eerdere en toekomstige activiteiten werden ontplooid, en welke ook de basis vormt voor de begeleiding van de LG.

StatusFinished
Effective start/end date3/05/212/05/22