Samen Ouder Worden - Het organiseren van betekenisvol contact

Project Details

Description

In the programme 'Growing Older Together', the Association NOV together with ten national volunteer organisations is investigating the added (own) value of voluntary work in care and welfare and what volunteers can contribute to meaningful ageing. The programme aims to better align the activities of volunteer organisations with the increasing demand for voluntary help and support. In addition, voluntary organisations want to position themselves better in relation to paid care and welfare, resident initiatives and municipalities.

A central idea is that the "own" value of volunteering is mainly expressed in organising encounters: one-to-one contact between older people themselves, between older people and neighbourhood residents, and between volunteers and older people. This project investigates how contacts of older people take shape within voluntary work practices, when these contacts are perceived as "meaningful" (by the older people themselves, by volunteers or neighbourhood residents), and what role voluntary organisations play in establishing and maintaining these contacts.

The research provides knowledge on how voluntary organisations can organise 'meaningful contact' for and with older people. It also explores expectations and ideas around the value of organised contact in practice and policy, and nuances them where necessary.

Beschrijving

In het programma ‘Samen Ouder Worden’ onderzoekt de Vereniging NOV samen met tien landelijke vrijwilligersorganisaties wat de toegevoegde (eigen) waarde van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn is en wat vrijwilligers kunnen bijdragen aan zinvol ouder worden. Doel van het programma is de activiteiten van vrijwilligersorganisaties beter af te stemmen op de toenemende vraag om vrijwillige hulp en ondersteuning. Daarnaast willen vrijwilligersorganisaties zichzelf beter positioneren in relatie tot betaalde zorg en hulpverlening, bewonersinitiatieven en gemeentes.

Een centrale gedachte is dat de ‘eigen’ waarde van vrijwilligerswerk vooral tot uitdrukking komt in het organiseren van ontmoetingen: één-op-één contacten tussen ouderen onderling, tussen ouderen en wijkbewoners, en tussen vrijwilligers en ouderen. In dit project wordt onderzocht hoe contacten van ouderen vorm krijgen binnen vrijwilligerswerkpraktijken, wanneer deze contacten als “betekenisvol” worden ervaren (door de ouderen zelf, door vrijwilligers of buurtbewoners), en welke rol vrijwilligersorganisaties spelen in het tot stand brengen en onderhouden van deze contacten.

Het onderzoek levert kennis op over de manier waarop vrijwilligersorganisaties ‘betekenisvol contact’ voor en met ouderen kunnen organiseren. Ook worden verwachtingen en ideeën rondom de waarde van georganiseerd contact in praktijk en beleid onderzocht, en waar nodig genuanceerd.


Short titleOrganiseren van betekenisvol contact
StatusFinished
Effective start/end date15/08/1914/08/23

Keywords

  • voluntary work
  • multiple case studies
  • older adults
  • holistic approach
  • social contacts