Project Details

Description

In order to strengthen and future-proof voluntary action among the elderly in care and welfare, the NOV Association, together with a number of national volunteer organizations, has set up the program "Growing Older Together. Voluntary action by and for the elderly". The aim of the programme is to achieve better co-operation between professional care, local councils and volunteer organisations.
The NOV Association has asked the University for Humanistics to do research on the impact of the program on the elderly, the volunteers and the paid staff in care and welfare by portraying the experiences and the results of the program "Growing older
together" in a careful and verifiable way. The aim of the study is to gain insight into facts, principles and active ingredients of the approach followed for work practice.

Beschrijving

Om de vrijwillige inzet bij ouderen in zorg en welzijn te versterken en toekomstbestendig te maken, heeft Vereniging NOV samen met een aantal landelijke vrijwilligersorganisaties het programma “Samen Ouder Worden. Vrijwillige inzet door en voor ouderen” opgezet. Doel van het programma is een betere samenwerking tussen beroepsmatige zorg, gemeenten en vrijwilligersorganisaties tot stand te brengen.
De Vereniging NOV heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd onderzoek te doen naar de impact van het programma op de ouderen, de vrijwilligers en de betaalde medewerkers in zorg en welzijn door de ervaringen en de resultaten van het programma “Samen Ouder Worden” op een zorgvuldige en verifieerbare wijze in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in feiten, principes en werkzame bestanddelen van de gevolgde aanpak voor de werkpraktijk.

StatusActive
Effective start/end date15/08/1914/08/23

Keywords

  • voluntary work
  • multiple case studies
  • elderly
  • holistic approach