SamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving van Geestelijk Verzorgers en POH GGZ/Ouderen in de eerstelijnszorg in Utrecht en omgeving

Project Details

Description

Meaningfulness is still an underexposed area in primary care. Although questions of meaning, philosophy of life and spirituality arise in many different target groups, it requires a sensitivity and competences of care providers to notice them and offer guidance. Spiritual care is an ideal target group that knows how to deal with questions of meaning, but is still little known to other care providers in primary care and has few structural forms of collaboration in this domain. General practitioners in the field of psychosocial problems (POH GGZ) and geriatric care form an accessible professional group for questions and problems of various kinds and are firmly embedded in primary care. However, for the POH GGZ in particular, attention to pleasure in life is not yet an explicit part of their professional profile or training.

The aim of the project is to bring both professional groups together through the development of a 'collaborative learning about meaningfulness' program of GV and POH GGZ / Elderly with a view to strengthen the care for meaningfulness, philosophy of life and spirituality in patients and clients in primary care.

Beschrijving

Zingeving is in de eerstelijnszorg nog een onderbelicht gebied. Hoewel vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit zich bij veel verschillende doelgroepen voordoen vraagt het om een gevoeligheid en competenties bij zorgverleners om deze op te merken en hierbij begeleiding te bieden. De geestelijke verzorging (GV) is bij uitstek een doelgroep die raad weet met zingevingsvragen, maar die nog weinig bekend is bij andere zorgverleners in de eerste lijn en weinig structurele samenwerkingsvormen kent in dit domein. Praktijkondersteuners Huisartsen op het terrein van psychosociale problemen (POH GGZ) en Ouderenzorg vormen een laagdrempelige beroepsgroep voor vragen en problemen van uiteenlopende aard en zijn stevig ingebed in de eerstelijnszorg. Aandacht voor zingeving is met name voor de POH GGZ echter nog geen expliciet onderdeel van hun beroepsprofiel noch van de opleidingen.

Het doel van het project is het bijeenbrengen van beide beroepsgroepen door de ontwikkeling van een ‘samenwerkend leren over zingeving’ programma van GV en POH GGZ / Ouderen met het oog op versterking van de zorg voor zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit bij patiënten en cliënten in
de eerstelijnszorg.
Short titleSamenZin
StatusFinished
Effective start/end date2/03/2031/05/22

Keywords

  • zingeving
  • huisartsenzorg
  • POH HHZ
  • POH Ouderen
  • Interprofessioneel leren
  • samenwerkend leren
  • instrument
  • kwaliteit van zorg
  • actieonderzoek