Solidarity in diversity: Community, place-making and citizenship

Project Details

Description

The European training network "Solidarity in Diversity" (SOLiDi) organizes a training and research program aimed at generating solidarity across cultural boundaries. In doing so, specific places and practices are taken as a starting point.

The SOLiDi network is composed of scholars from sociology, social geography and education studies and a wide range of non-academic partners active in many different sectors. The network will train 15 PhD students in relevant theories, research methods, policy development and organizational change.

The aim is to elaborate a new vision of solidarity that does justice to superdiverse societies and to better equip professionals and organizations with adequate and innovative tools to promote solidarity in diverse societies.

Beschrijving

Het Europese opleidingsnetwerk "Solidariteit in diversiteit" (SOLiDi) organiseert een opleidings- en onderzoeksprogramma dat gericht is op het genereren van solidariteit over culturele grenzen heen. Daarbij worden specifieke plaatsen en praktijken als uitgangspunt genomen.

Het SOLiDi-netwerk bestaat uit wetenschappers uit de sociologie, sociale geografie en onderwijskunde en een brede waaier aan niet-academische partners die actief zijn in veel verschillende sectoren. Het netwerk zal 15 promovendi opleiden in relevante theorieën, onderzoeksmethoden, beleidsontwikkeling en organisatieverandering.

Het doel is om een nieuwe visie op solidariteit uit te werken die recht doet aan superdiverse samenlevingen en om professionals en organisaties beter uit te rusten met adequate en innovatieve instrumenten om solidariteit in diverse samenlevingen te bevorderen.
AcronymSOLiDi
StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24

Keywords

  • research network
  • training