Vrijheid en gelijkheid in het onderwijs

Project Details

Description

Over the past few years, there has been much debate in Dutch society and politics about the education system and the quality of the qualifying, socializing and person-forming function of education. Central themes in this debate include countering inequalities in education, strengthening citizenship education, and clarifying (and possibly revising) the current freedoms and responsibilities of schools, as enshrined in Constitution Article 23. This study focuses on the latter theme, and the relationship between the "freedom of education," educational equity and the quality of education. The research thus complements a recent study by the SCP (2021), which examined the current state of institutional and social segregation of students from different social backgrounds, and its impact on the quality of education.

Beschrijving

De laatste jaren wordt er in de Nederlandse samenleving en politiek veel gedebatteerd over het onderwijsstelsel en de kwaliteit van de kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs. Centrale thema’s in dit debat zijn onder andere het tegengaan van ongelijkheden in het onderwijs, het versterken van burgerschapsvorming, en het verhelderen (en mogelijk herzien) van de huidige vrijheden en verantwoordelijkheden van scholen, zoals vastgelegd in Grondwet artikel 23. Deze studie richt zich op het laatste thema, en de relatie tussen de ‘vrijheid van onderwijs’, onderwijsgelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. Het onderzoek is hiermee complementair aan een recent onderzoek van het SCP (2021), waarin de huidige stand van zaken qua institutionele en sociale gescheidenheid van leerlingen uit verschillende sociale milieus onderzocht werd, en de impact hiervan op de kwaliteit van onderwijs.
StatusActive
Effective start/end date1/05/2330/04/25

Keywords

  • vrijheid van onderwijs
  • freedom of education
  • survey