Wel-zijn in Feijenoord: naar een inclusieve samenleving.

Project Details

Description

From 2018 to 2022, Humanitas Rotterdam was responsible for welfare work in the Feijenoord area of Rotterdam (90,000 inhabitants). Humanitas' approach was new in the Netherlands. The starting point was that everyone in the area bears responsibility for welfare. Residents, clubs, associations, organisations, schools, businesses, churches, mosques, and other philosophical organisations all play a role in the approach. Humanitas encouraged all parties to volunteer and offered the necessary support.

To understand the results of this approach, the process was followed by an interactive, participatory, case study research. The research offers insights into the dynamics of welfare work in general and Rotterdam welfare work in particular. It addresses policy expectations regarding the professionalisation of welfare work and how welfare workers can become resilient to the constant changes and challenges they face. The study builds on theoretical insights on resilience and (normative) professionalisation.

Beschrijving

Van 2018 tot 2022 was Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam (90.000 inwoners). De aanpak van Humanitas was nieuw in Nederland. Uitgangspunt was dat iedereen in het gebied verantwoordelijkheid draagt voor het wel-zijn. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas moedigde alle partijen aan zich vrijwillig in te zetten en bood daarbij de nodige ondersteuning.

Om inzicht te krijgen in de resultaten van deze aanpak is het proces gevolgd door een interactief, participerend, case study onderzoek. Het onderzoek biedt inzicht in de dynamiek van het welzijnswerk in het algemeen en het Rotterdamse welzijnswerk in het bijzonder. Het gaat in op beleidsmatige verwachtingen ten aanzien van professionalisering van het welzijnswerk en de vraag hoe welzijnswerkers zich weerbaar kunnen opstellen tegen de voortdurende veranderingen en uitdagingen waarmee zij te maken krijgen. In het onderzoek wordt voortgebouwd op theoretische inzichten over weerbaarheid en (normatieve) professionalisering.

Short titleWel-zijn in Feijenoord
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1931/08/23

Keywords

  • community resilience
  • resilience
  • social work
  • weerbaarheid
  • veerkracht
  • welzijnswerk