Wel-zijn in Feijenoord: naar een inclusieve samenleving.

Project Details

Description

Since January 1, 2018, Humanitas Rotterdam is responsible for welfare work in the Feijenoord area of Rotterdam (90,000 inhabitants). Humanitas' approach is new in the Netherlands. The starting point is that all residents in the area are responsible for welfare in the neighborhood. Residents, clubs, associations, organizations, schools, businesses, churches, mosques and other philosophical organizations all play a role in the approach. Humanitas actively seeks out these stakeholders and encourages them to participate in working towards greater well-being in Feijenoord.

The most important goal of the approach is to strengthen the resilience of residents. They are motivated to make choices that are beneficial to themselves and to the area: in terms of health, well-being and the enjoyment of life. Humanitas supports and facilitates all parties that want to contribute, but asks something in return: a return service in the form of voluntary work or another contribution.

To gain insight into the progress and results of the approach, the process is followed by an interactive, participatory research. This will build on theoretical insights about community building, social resilience, social ecologies, and an inclusive society.

Beschrijving

Sinds 1 januari 2018 is Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam (90.000 inwoners). De aanpak van Humanitas is nieuw in Nederland. Uitgangspunt is dat alle bewoners in het gebied verantwoordelijk zijn voor het wel-zijn in de wijk. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas zoekt deze ‘stakeholders’ actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een groter wel-zijn in Feijenoord.

Belangrijkste doel van de aanpak is versterken van de weerbaarheid van bewoners. Ze worden gemotiveerd om keuzes te maken die voor henzelf en voor het gebied een voordeel opleveren: in gezondheid, welzijn en levensplezier. Humanitas ondersteunt en faciliteert alle partijen die een bijdrage willen leveren, maar vraagt daar wel iets voor terug: een wederdienst in de vorm van vrijwillige inzet of een andere bijdrage.

Om inzicht te krijgen in de voortgang en de resultaten van de aanpak wordt het proces gevolgd door een interactief, participerend onderzoek. Daarbij wordt voortgebouwd op theoretische inzichten omtrent community building, sociale weerbaarheid, sociale ecologieën, en een inclusieve samenleving.
StatusActive
Effective start/end date1/09/1931/08/23

Keywords

  • community resilience
  • weerbaarheid