Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht Gelijke Onderwijskansen

Project Details

Description

In the municipality of Utrecht, despite investments, there is still educational disadvantage. Children perform lower than might be expected based on their intelligence, because they grow up in unfavorable circumstances. A successful intervention to reduce educational disadvantage is the after-school Brede School Academie (BSA) in Utrecht, which focuses on vocabulary development, reading comprehension, academic skills and increasing knowledge of the world.
With the Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) we now want to apply the effective elements of the BSA in schools to (existing) interventions for reducing language deficits. We do this in a research collaboration between language/reading coordinators and researchers, in accordance with the working method of the Workshop Educational Research Utrecht (WOU-Kern) with which many positive experiences have been gained.

Beschrijving

In de gemeente Utrecht is, ondanks investeringen, nog steeds sprake van onderwijsachterstand. Kinderen presteren lager dan op basis van hun intelligentie mag worden verwacht, doordat zij opgroeien in ongunstige omstandigheden. Een succesvolle interventie om onderwijsachterstanden te verkleinen is de naschoolse Brede School Academie (BSA) in Utrecht, waarin stevig wordt ingezet op woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, academische vaardigheden en het vergroten van kennis van de wereld.
Met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) willen wij de werkzame elementen van de BSA nu in scholen toepassen op (bestaande) interventies voor het verminderen van taalachterstand. Dat doen we in een onderzoekssamenwerking tussen taal-/leescoördinatoren en onderzoekers, conform de werkwijze van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU-Kern) waarmee veel positieve ervaringen zijn opgedaan.
AcronymWOUGO
StatusFinished
Effective start/end date2/09/19 → 31/08/22

Keywords

  • educational research lab
  • werkplaats onderwijsonderzoek
  • gelijke onderwijskansen
  • equality in education