150 jaar vrijdenkersbeweging in Nederland (1856-2006)

A. Gasenbeek, B. Gasenbeek (Editor)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  13 Downloads (Pure)

  Abstract

  Hoewel de Nederlandse vrijdenkersbeweging niet groot in omvang was, lijkt ze een grotere maatschappelijke uitstraling te hebben gehad dan veelal wordt aangenomen. Vrijdenkers stonden vooraan in hun strijd tegen nationalisme, militarisme en kolonialisme; ze waren fervente voorstanders van democratie, mondigheid, mensenrechten en broederschap. En daarnaast behoorden vrijdenkers tot de eersten die een vooruitstrevend standpunt innamen bij onderwerpen als geboortebeperking, homoseksualiteit, crematie en euthanasie. De vrijdenkersbeweging heeft een onmiskenbare rol gespeeld in het ontstaan van vroege negentiende-eeuwse sociale en politieke bewegingen en heeft – vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw – veel bijgedragen aan de sociale en intellectuele ondergraving van het christelijke geloof in Nederland. Dat neemt niet weg dat de plaats en rol van de vrijdenkerij in de officiële geschiedschrijving onderbelicht is gebleven. Hopelijk verandert dit beeld na verschijnen van het boek God noch autoriteit.
  Original languageAmerican English
  Title of host publicationDenkers zonder dogma's: voordrachten en foto's van het jubileumcongres 'God noch autoriteit" gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vrijdenkersbeweging De Vrije Gedachte op 13 en 14 oktober 2006
  PublisherHet Humanistisch Archief
  Number of pages13
  ISBN (Electronic)978-90-73742-09-3
  ISBN (Print)978-90-73742-09-3
  Publication statusPublished - 1 Jan 2007

  Cite this