Anders dan we denken; een geseculariseerde benadering van het religieuze

P. Winkelaar

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

22 Downloads (Pure)

Abstract

Het religieuze is geen monopolie van welke religie dan ook en is niet voorbehouden aan een bepaald geloof. Het is een menselijk fenomeen dat vitaliserende en vernieuwende krachten met zich mee brengt omdat het op de een of andere manier toegang verschaft tot een ander bewustzijn. Vermoedelijk is het in de lange geschiedenis van de mensheid, te midden van soms uitzichtloze situaties en talloze rampen en verschrikkingen, een belangrijk element geweest bij het overleven. Met het religieuze wordt gedoeld op religieuze ervaringen, belevenissen waarbij je jezelf vergeet, de tijd stil staat en je de wereld als een geheel ziet, momenten dat alles is wat het moet zijn. Deze ervaringen worden ook spirituele of mystieke ervaringen genoemd en worden hier in eerste instantie benaderd vanuit een seculier perspectief. Er zijn aanwijzingen dat er aan deze ervaringen een bepaalde emotie ten grondslag ligt die transcendente gevoelens teweegbrengt. Zo'n ervaring is namelijk bovenal een beleving van heelheid, eenheid en alomvattendheid, kortom grensoverschrijdend. Het is niet uitgesloten dat zo'n ervaring ook het begin vormde van religies of godsdiensten die zijn ontstaan uit vroegere interpretaties van dit religieuze.
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • Manschot, H.A.M., Supervisor, External person
  • Maas, F., Supervisor, External person
Award date15 Dec 2004
Publisher
Print ISBNs90-6665-6247
Electronic ISBNs90-6665-6247
Publication statusPublished - 15 Dec 2004

Cite this