De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

475 Downloads (Pure)

Abstract

Empowerment is een populair begrip aan het begin van het derde millenium. We komen het tegen in trainingen voor managers, de New Age beweging, het onderwijs, de jeugdzorg, de chronisch zieken- en gehandicaptenbeweging, de ontwikkelingssamenwerking en ook in de geestelijke gezondheidszorg. Het gevaar van deze populariteit is dat het een container-begrip wordt, zonder dat duidelijk is wat men er nu onder verstaat. In dit boek zet Gaby Jacobs uiteen wat empowerment vanuit een feministische visie op hulpverlening inhoudt. Zij werkt daartoe drie benaderingen van empowerment uit in feministische hulpverlening: een politieke benadering met autonomie als centrale waarde en streven, een cultuurkritische benadering waarin verbondenheid centraal staat, en een postmoderne benadering waarin diversiteit het uitgangspunt vormt. De auteur laat zien dat het belang van empowerment voor hulpverleners en begeleiders op drie vlakken ligt: in de politisering van vragen en problemen van cliënten, de sensitiviteit voor macht in de hulpverleningsrelatie, en in het aanspreken van de kracht van cliënten zonder hun kwetsbaarheid te miskennen. Zij demonstreert dit aan de hand van humanistisch raadswerk, de professionele begeleiding van mensen die worstelen met bestaans- ofwel zingevingsvragen, door gebeurtenissen, ervaringen of omstandigheden waar ze in hun leven mee geconfronteerd worden en waartoe ze zich moeten verhouden. De auteur pleit voor de verdere ontwikkeling van raadswerk als een vorm van begeleiding die niet alleen op individuen, maar ook op de sociaal-culturele contexten is betrokken waarin deze zich bewegen, en waarin aandacht is voor de machtsprocessen die werkzaam zijn tussen begeleider en cliënt(e). De paradox van kracht en kwetsbaarheid is niet alleen van belang voor humanistisch raadslieden en andere betrokkenen bij deze vorm van begeleiding, maar voor allen die werkzaam zijn in de zorg, begeleiding en hulpverlening aan mensen die zoeken naar manieren om de regie over het eigen leven te behouden in onze zich snel ontwikkelende multiculturele 'techno-maatschappij'.
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • van Mens-Verhulst, J., Supervisor
  • Kunneman, H. P., Supervisor
Award date31 Jan 2001
Publication statusPublished - 31 Jan 2001

Cite this