'De roeping van den mens is mens te zyn': Multatuli als inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Een onderbelicht aspect van de betekenis van Multatuli is de vraag in hoeverre hij betekenis heeft gehad of nog kan hebben als inspiratiebron voor de levensbeschouwing voor vrijdenkers en humanisten. In dit artikel betoogt Gasenbeek dat het achterliggende streven van Multatuli naar zingeving en humaniteit, nog steeds de kern van het vrijdenken en het humanisme vormt.
Original languageAmerican English
Title of host publication'Misschien is niets geheel waar ... en zelfs dát niet': Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten.
PublisherPapieren Tijger
Number of pages178
ISBN (Electronic)9789067282543
ISBN (Print)9789067282543
Publication statusPublished - 1 Jan 2010

Cite this