Een mantel met sterren. Religieus humanisme in het Humanistisch Verbond

W. Kuijlman

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Toen het Humanistisch Verbond in 1946 werd opgericht, bestond er in Amersfoort al bijna een jaar een Religieus Humanistisch Verbond. Het ging in, dat zelfde jaar nog, op in het HV en zette daarbij zijn stempel op de eerste HV-beginselverklaring. Enige tijd leefden in het HV religieus-humanisten en andere stromingen naast elkaar, maar in de jaren 1953-1954 brak een felle discussie uit tussen de 'belevers' (de religieus-humanisten) en de 'begrijpers' (de rationalisten). In principe erkenden beide partijen elkaars legitimiteit wel, maar in de praktijk hadden de rationalisten toenemend de overhand in het HV. Dat kwam tot uiting in de beginselverklaring van 1973 waar het standpunt van de religieus-humanisten uit verdwenen was. De laatste twintig jaar is het religieus humanisme, dat als onderstroom in het HV steeds aanwezig is gebleven, weer meer naar de oppervlakte gekomen, onder andere in de vorm van meer aandacht voor spiritualiteit en humanistische rituelen. Tot de religieus-humanisten behoorden prominente HV'ers als Jaap van Praag, Piet Schut, Dirk Hendrik Prins, Cees Schonk en Kwee Swan Liat. In dit boek worden de verschillende religieus-humanistische stromingen en hun ups en downs in kaart gebracht
Original languageAmerican English
PublisherHet Humanistisch Archief
Number of pages74
ISBN (Electronic)90-73742-04-8
ISBN (Print)90-73742-04-8
Publication statusPublished - 1 Jan 2001

Cite this