Een plan voor de bevalling. Een zorgethisch onderzoek naar de ervaring met geboorteplannen in het licht van hoop, verwachting en ongewisheid rondom de baring

M. Lambregtse, A. Oosten

Research output: Book/ReportReportAcademic

61 Downloads (Pure)

Abstract

Een plan voor de bevalling Een zorgethisch onderzoek naar de ervaring met geboorteplannen in het licht van hoop, verwachting en ongewisheid rondom de baring Deze masterthesis is het afstudeerproject van twee studenten Zorgethiek en Beleid. De volgende vraag staat in deze thesis centraal: Hoe hebben pas bevallen moeders en klinisch verloskundigen hoop, verwachting en ongewisheid ervaren rondom een bevalling, welke rol speelt het geboorteplan daarbij en wat betekent dit voor goede zorg? Dit is onderzocht door literatuuronderzoek naar inzichten met betrekking tot hoop, verwachting en ongewisheid, in relatie tot de baring. Daarnaast zijn twee empirische onderzoeken gedaan naar de ervaringen van pasbevallen moeders en klinisch verloskundigen met het geboorteplan. De conclusie van deze thesis is dat ongewisheid onlosmakelijk verbonden is aan het mens-zijn, en daarmee ook aan het proces van baren. Een geboorteplan lijkt in de huidige vorm een goede aanzet te geven tot goede zorg, uit dit zorgethische onderzoek blijkt echter dat er verbeteringen mogelijk zijn. Een geboorteplan kan een grotere rol dan nu spelen in de bewustwording van de baring als een meeromvattend relationeel proces. Het kan een middel zijn in het beschrijven van wensen ten aanzien van de hele ecologie van het geboren (laten) worden, met alle dimensies van lichamelijke beleving, context, tijd, ruimte, relaties en het mysterie van het ongewisse. Wanneer de hele context van de vrouw die gaat bevallen meegenomen wordt, alsook de plek die de baring inneemt in het morele leven, kan een geboorteplan een beter zorginstrument worden dan het nu is.
Original languageAmerican English
Publishers.n.
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this