Ethische professionaliteit in de rapportage. Beroepsmoraal en technische vaardigheden als complementair gegeven

J. C. Evers, F. Wester (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

In dit hoofdstuk wordt op basis van een e-mailonderzoek onder onderzoekers en literatuuronderzoek duidelijk dat de rol van de onderzoeker in het huidig tijdsgewricht veranderd is. Van 'expert' aan wiens conclusies niet getwijfeld wordt, is nauwelijks nog sprake. De bruikbaarheid van onderzoek is steeds meer het beoordelingscriterium. De relatie tussen de eigen professionaliteit en de rapportage is aan herijking toe en ethische professionaliteit kan daar uitkomst bieden door een herorientatie op de beroepsmoraal in samenhang met de technische vaardigheden.
Original languageAmerican English
Title of host publicationRapporteren in kwalitatief onderzoek
PublisherLemma
Number of pages164
ISBN (Electronic)90 5931 150 7
ISBN (Print)90 5931 150 7
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this