Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door normatieve professionalisering.

M.C. Klomp

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

176 Downloads (Pure)
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • Kunneman, H.P., Supervisor, External person
  • Abma, T.A., Supervisor, External person
  • Suárez Müller, Fernando, Supervisor
Award date7 Sept 2020
Print ISBNs978-94-6380-928-3
Electronic ISBNs978-94-6380-928-3
Publication statusPublished - 7 Sept 2020

Cite this