Gloedvol samenleven in morele diversiteit

Research output: Book/ReportInaugural speechAcademic

143 Downloads (Pure)

Abstract

Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Sawitri Saharso bespreekt in haar oratie wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. Zij betoogt dat de overheid randvoorwaarden kan scheppen, maar dat goed samenleven in morele diversiteit ook vraagt om burgers, die compassie hebben met elkaar en in staat zijn om zonder afstand te nemen van de eigen zienswijze over het eigen zelfbetrokken perspectief heen te zien.
Original languageAmerican English
PublisherUniversiteit voor Humanistiek
Number of pages54
ISBN (Electronic)978 90 8253 5839
ISBN (Print)978 90 8253 5839
Publication statusPublished - 1 Jan 2017

Cite this