Goed ouder worden

P. H. J. M. Derkx, A. J. J. A. Maas, J. E. M. Machielse

Research output: Book/ReportBook editingAcademic

Abstract

In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief lang leven als 'oudere' zullen leiden. De vraag wat 'goed' ouder worden is, krijgt daarom steeds meer aandacht. Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie van ouderen in de samenleving of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiële, biologische en medische discours en stelt andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen. De vraag wat goed ouder worden is, kan op existentieel niveau niet voor iedereen hetzelfde antwoord krijgen. Wel is een aantal overwegingen te geven over eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid, welzijn en zingeving. Al deze thema's komen in deze bundel aan bod.
Original languageAmerican English
PublisherSWP, Humanistics University Press
Number of pages184
ISBN (Electronic)978 90 8850 243 9
ISBN (Print)978 90 8850 243 9
Publication statusPublished - 1 Jan 2011

Cite this