High Care Hospice. Een waardig levenseinde voor ' kwetsbare' burgers op het snijvlak van stelselwijzigingen en starre systemen

F. J. H. Vosman, M. Kolen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Original languageAmerican English
Number of pages10
JournalNTZ. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg
Issue number3
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this