'Ik blijf naast ze staan tot ze me niet meer nodig hebben'. Vrijwillige inzet bij schuldhulpverlening in Rotterdam.

Translated title of the contribution: I'll stand next to them until they don't need me anymore'. : Voluntary work in debt counseling in Rotterdam

Yke N. van der Schoor, J. E. M. (Anja) Machielse

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  45 Downloads (Pure)

  Abstract

  De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. Gemeenten en welzijnsorganisaties ontwikkelen daarom verschillende interventies gericht op vroegsignalering en het toeleiden van burgers met schulden naar professionele schuldhulpverlening. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in deze interventies. Dit artikel biedt inzicht in de waarde en worstelingen van vrijwilligerswerk in de
  schuldhulpverlening, door de bevindingen te presenteren van een casusonderzoek naar de ervaren effectiviteit van vrijwillige inzet bij een lokaal schuldhulpverleningsproject in Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt dat de ervaren effectiviteit van vrijwillige inzet in het project bepaald wordt door zeven factoren: (1) tijd, (2) taal en cultuur, (3) positie als vrijwilliger, (4) warme overdracht, (5) sociale steun, (6) praktische hulp, (7) belangenbehartiging en bemiddeling. De aandachtspunten in het project zijn: (1) onduidelijke taak- en rolverdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten, (2) grensbewaking, (3) begeleidingsduur, (4) verantwoording werkzaamheden en aansturing vrijwilligers, (5) professionele ontwikkeling. De studie laat zien dat vrijwilligers mensen met schuldenproblemen in een vroeger stadium naar professionele schuldhulpverlening kunnen begeleiden en hen sociale en praktische steun bieden. Het begeleiden en ondersteunen van mensen met (ernstige) schuldenproblemen vraagt echter veel van de kennis, vaardigheden en houding van vrijwilligers. Vrijwillige inzet bij schuldhulpverlening is belangrijk, maar kan professionele schuldhulpverlening niet vervangen.

  TREFWOORDEN
  Schuldhulpverlening, schulden, sociaal werk, vrijwilligers, vrijwilligerswerk, samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers

  ABSTRACT
  Household debt problems in the Netherlands are rising. Municipalities and social welfare organisations are developing interventions aimed at guiding people with debt problems to professional debt counselling at an early stage. Volunteers play an important role in these interventions. This article provides insight into the value and struggles of voluntary work in debt counselling, through presenting the findings of a case study into the perceived effectiveness of voluntary work in a debt counselling programme in Rotterdam. The findings show that the perceived effectiveness of voluntary work in the programme depends on seven factors: (1) time, (2) language and culture, (3) position as volunteer, (4) ‘warm transfer’, (5) social support, (6) practical help, (7) advocating and mediating. Bottlenecks in the programme are: (1) unclear task- and role divisions, (2) guarding boundaries, (3) duration of support, (4) accountability and managing volunteers, (5) professional development. The article shows that volunteers can guide people with debt problems to professional debt counselling at an earlier stage and can offer them much needed social and practical support. However, guiding and supporting people with (severe) debt problems requires a specific set of knowledge, skills and attitudes. Voluntary work is important, but should not replace professional debt counselling.
  Translated title of the contributionI'll stand next to them until they don't need me anymore'. : Voluntary work in debt counseling in Rotterdam
  Original languageDutch
  Pages (from-to)44-64
  JournalJournal of Social Intervention : Theory and Practice
  Volume30
  Issue number1
  Publication statusPublished - 15 Jan 2021

  Keywords

  • schuldhulpverlening schulden sociaal werk vrijwilligers vrijwilligerswerk samenwerking beorpskrachten en vrijwilligers

  Cite this