Op zoek naar een loopbaan

A.F.M. Schreiner

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

40 Downloads (Pure)

Abstract

In deze studie staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Daartoe komen de volgende onderdelen aan de orde: (1) afbakeningen, definities en begripsbepalingen (2) formulering van een aantal aannames die fungeren als uitgangspunt voor een toekomstverkenning, en (3) reflectie over individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving in de toekomst. - The main question in this study is how individual career management may develop in the future. The following matters are therefore to be raised: (1) focuses, definitions and conceptualisations, (2) argumentation of assumptions, serving as a basis for exploration of future, and (3) reflections on career orientation and career acquisition in future.
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • Letiche, H., Supervisor
  • van Houten, D.J., Supervisor, External person
Award date5 Dec 2005
Publisher
Publication statusPublished - 5 Dec 2005

Cite this