Op zoek naar 'het ware, het goede en het schone': 150 jaar vrijdenkersbeweging in Nederland (1856-2006)

A. Gasenbeek, J.W.M. Nabuurs, B. Gasenbeek (Editor), P. Derkx (Editor)

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

  19 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit artikel volgen we in zeer grote lijnen de 150 jarige levensloop van de grootse vrijdenkersvereniging De Dageraad / De Vrije Gedachte. We gaan voornamelijk in op de ontwikkeling van de vereniging, de mensen en de gebeurtenissen daarbinnen, de bladen en de brochures. Daarnaast komen de ideeën en vooral ook de activiteiten op sociaal en politiek terrein aan de orde. Markante onderwerpen waar we extra aandacht aan besteden, zijn Multatuli, Domela Nieuwenhuis en de strijd tegen het opkomende fascisme in de jaren dertig. We sluiten af met het opmaken van de balans van de betekenis en het belang van de vrijdenkersbeweging.
  Original languageAmerican English
  Title of host publicationGeorganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken.
  PublisherSWP
  Number of pages13
  ISBN (Electronic)90 6665 787 1
  ISBN (Print)90 6665 787 1
  Publication statusPublished - 1 Jan 2006

  Cite this