Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

E.A.J. Verharen

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

62 Downloads (Pure)

Abstract

In de traumazorg, de zorg voor mensen met acuut somatisch letsel, gaat alle aandacht in eerste instantie naar de patiënt. Er zijn twee belangrijke redenen om ook aandacht te hebben voor diens naasten. Ten eerste omdat de steun van naasten een belangrijke factor is in het herstel van de patiënt. Ten tweede omdat het trauma niet alleen een ontwrichtende werking heeft op het leven van de patiënt, maar ook op de naasten. Het ongeval heeft fysieke, psychische, sociale en materiële gevolgen voor patiënt en naasten en kan hen uit hun evenwicht brengen. Naasten die in deze situatie worden ondersteund, kunnen de patiënt beter tot steun zijn. Medisch maatschappelijk werkers hebben de taak patiënt en naasten te begeleiden bij psychosociale en emotionele problemen die samenhangen met de opname. In hoeverre zij aansluiten op de behoeften van naasten van traumapatiënten en welke baat naasten bij deze hulpverlening ervaren, is onderwerp van dit onderzoek. Eerst is onderzocht wat de behoeften van naasten zijn, door aan te sluiten op eerdere onderzoeken naar de behoeften van naasten van intensive care patiënten, met gebruik van de Critical Care Family Needs Inventory (Molter, 1979). De Nederlandse versie van deze vragenlijst (Kaljouw, 1998) werd aangevuld met items die voortvloeien uit de sociale en maatschappelijke gevolgen van een ongeval. Er werd op twee momenten gemeten. Binnen 24 uur na opname deden 45 naasten mee aan een interview en 26 van hen zijn ten minste 2 weken later nog eens geïnterviewd. Vervolgens is onderzocht wat de behoeften waren van naasten die hulp kregen van medisch maatschappelijk werk, welke hulp zij kregen en de baat die zij daarbij ervoeren. Hiervoor werden diepte-interviews gehouden met 8 maatschappelijk werkers en 10 naasten, en werd dossieronderzoek gedaan. Met de resultaten werd een gestandaardiseerde vragenlijst ontworpen waarmee aan nog eens 33 naasten is gevraagd naar hun behoeften, de geboden hulp en de ervaren baat.
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • van Houten, D.J., Supervisor, External person
  • Mintjes, A.J., Supervisor, External person
Award date16 Sept 2010
Publisher
Print ISBNs9789031381708
Electronic ISBNs9789031381708
Publication statusPublished - 16 Sept 2010

Cite this