Religie en depressie: de waarde van empirisch pionieren.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De relatie tussen religie en depressie laat zich goed benaderen vanuit godsdienstpsychologische inzichten en praktijkbenaderingen vanuit de geestelijke verzorging. Inzichten die zo ontstaan, lenen zich als hypotheses voor kwantitatief empirisch onderzoek. Er bestaat een respectabele onderzoekstraditie op het gebied van religie en depressie. In de huidige bijdrage wordt nagegaan op welke punten de kennis het duidelijkst cumuleert. Omdat longitudinale modelvorming wenselijk is voor verder onderzoek, komt een studie over bidden aan bod die het beloop over de tijd feitelijk ideaal illustreert. De kanttekeningen die bij dergelijk onderzoek te plaatsen zijn, bieden een inkijkje in de complexiteit van de conceptualisering en van de empirische aanpak. Ook kan men zich afvragen of levensbeschouwing wel altijd als determinant van depressie (helpend of ondermijnend) moet worden opgevat – of ook op zichzelf zou moeten blijven staan. De besproken inzichten krijgen uiteindelijk een beoordeling aan de hand van een ‘checklist’ over empirisch onderzoek.
Original languageAmerican English
Pages (from-to)117-126
Number of pages10
JournalPsyche en Geloof
Volume25
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Jan 2014

Cite this