Safe h(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten. Eindrapport project netwerkondersteuning in buurt en wijk.

A. Haarsma, M. Stouten-Hanekamp, F. H. Bredewold, A. Velvis, M. Jager-Vreugdenhil

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het maatschappelijk debat rondom sociale inclusie is momenteel volop in beweging. Het adagium van de participatiesamenleving, waarin ieder zoveel mogelijk op eigen kracht en met hulp van familie, vrienden en buren meedraait in - en bijdraagt aan de samenleving, heeft zijn invloed op de dagelijkse werkelijkheid van mensen met een beperking, de sociale professionals en het gemeentelijk bestuur. Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk en wat is ervoor nodig om daadwerkelijk te bevorderen dat mensen meedoen in de samenleving? Dit rapport vertelt u over de resultaten van een langdurig onderzoek naar vier laagdrempelige buurtprojecten. Plekken waar mensen met een verstandelijke beperking en of psychiatrische achtergrond in contact komen met hun buren. Wat dragen deze plekken bij aan sociale inclusie? Heeft het daar eigenlijk wel mee te maken?
Original languageAmerican English
PublisherCentrum voor Samenlevingsvraagstukken
Number of pages117
ISBN (Electronic)9789075545869
ISBN (Print)9789075545869
Publication statusPublished - 1 Jan 2018

Cite this