'The Quest To Find The Metis Of Projects

J.B. Berndt

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisAcademic

29 Downloads (Pure)

Abstract

Het proefschrift adresseert mijn ongemakkelijke gevoel met het gebruik van project management frameworks die over het algemeen niet kunnen voorkomen dat projecten uitlopen. Ik wijt dit aan het lineaire karakter van deze frameworks, die sterk oorzaak-en-gevolg gebaseerd zijn, terwijl projecten vaak worden uitgevoerd in complexe omgevingen en ook inherente complexiteit dragen. Ik heb vervolgens literatuur onderzoek uitgevoerd naar de definiëring van complexiteit onder project managers alsmede onder academici. Over het algemeen definiëren project managers complexiteit als ingewikkeld. Academici houden er geavanceerdere definities op na. In dat onderzoek kwam ik ook diverse "complexe tooling" tegen. Het merendeel van deze tooling scant de project omgeving middels een aantal variabelen zoals stand van de techniek, tijd, vereist tempo, mate van verwevenheid etc. Naar mijn mening brengen deze frameworks de project manager niet daadwerkelijk in contact met het complexe in en om het project. Deze tools doen enkel uitspraken over de verwachte complexiteit van de project omgeving, maar ze dringen niet door tot het complexe zelve (de inherente of intrinsieke complexiteit in het project). Feitelijk, is mijn conclusie, kan geen enkel framework de project manager in contact brengen met complexiteit. Frameworks zijn slechts kaarten, versimpelde afspiegelingen van een altijd complexer terrein. The map is not the territory stelde Gregory Bateson al. Sterker nog het gebruik van frameworks blokkeert eerder het contact met het complexe; zo oordelen ook Letiche en Lissack. Overigens brengt het project management proces ook risico's (en mogelijk complexiteit) voort. Managers van complexe materie dienen dus weg te blijven van het gebruik van frameworks door op een meer iteratieve (emergent) en coherente (coherence) wijze aan te sturen. Dat kan naar mijn mening door gebruik te maken van de dynamiek in groepen (whole systems methodologies) in combinatie met het gebruik van meervoudige management instrumenten waarvan frameworks een onderdeel kunnen zijn. Cruciaal is dat "de groep" de vertrekpositie redigeert, het aanvalsplan beredeneert en elke volgende stap beargumenteert. Dit stelt eisen aan de manager die zich kwetsbaarder, wendbaarder en (ook zichzelf bewust) observerend zal moeten opstellen.
Original languageAmerican English
Supervisors/Advisors
  • Letiche, H., Supervisor
  • Lissack, M., Supervisor, External person
Award date10 Dec 2013
Publication statusPublished - 10 Dec 2013

Cite this