Toverwoord reflexiviteit verliest magie, ofwel: Een bijdrage vanuit de praktijk van het maatschappelijk activeringswerk van Humanitas aan het denken over normatieve professionalisering

J. Metz

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)69-82
Number of pages14
JournalTijdschrift voor Humanistiek
Volume6
Issue number22
Publication statusPublished - 1 Jan 2005

Cite this