Voor- en nadelen van een sociale netwerkrichtlijn

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Voor- en nadelen van een sociale netwerkrichtlijn
J.E.M. Machielse1
1 Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Achtergrond: Een groot aantal onderzoeken bevestigt een positief verband tussen een gevarieerd en substantieel sociaal netwerk enerzijds en gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven anderzijds (bijvoorbeeld Cacioppo & Cacioppo, 2014; Holt-Lunstad & Steptoe, 2021; Pantell et al., 2013). Hoewel het instellen van een sociale netwerkrichtlijn tot gezondheidswinst kan leiden, roept leefstijlbeïnvloeding door de overheid ethische vragen op over wenselijkheid, legitimering, draagvlak, uitvoerbaarheid en navolging.
Methode: Inventarisatie van argumenten en posities in de internationale literatuur en in het publieke debat in Nederland met betrekking tot leefstijlbeïnvloeding in het algemeen en sociale netwerken in het bijzonder, en van onderliggende opvattingen over de verantwoordelijkheid van de overheid en de individuele vrijheid van burgers.
Resultaten: Er zijn verschillende standpunten over het antwoord op de vraag of en wanneer leefstijlbeïnvloeding acceptabel is, over de voorwaarden waaronder, en over de grenzen ervan (Ledderer et al., 2020; Ten Have, 2013). Richtlijnen ter bevordering van een gezonde leefstijl hebben niet voor iedereen prioriteit (RMO, 2014). Organisaties met leefstijlinterventies in hun takenpakket zien diverse knelpunten, zoals een gebrek aan motivatie bij de doelgroep, onduidelijkheid over eigenaarschap, en problemen met multidisciplinaire samenwerking en financiering (RIVM, 2013).
Conclusie: Leefstijlinterventies zijn een inbreuk op de individuele vrijheid en hebben daarom altijd een rechtvaardiging nodig (Schmidt & Engelen, 2019). Er zijn verschillende scenario’s voor gedragsbeïnvloeding. Afstemming op en raadpleging van de beoogde doelgroep is een voorwaarde voor succes.

Original languageDutch
Publication statusPublished - 14 Oct 2022
Event16e Nationaal Gerontologiecongres: Een 'decade of healthy ageing. Droom of realiteit? - 1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch, Netherlands
Duration: 14 Oct 202214 Oct 2022
https://www.gerontologiecongres.nl/

Conference

Conference16e Nationaal Gerontologiecongres
Country/TerritoryNetherlands
City's-Hertogenbosch
Period14/10/2214/10/22
Internet address

Keywords

  • ouderen
  • sociale contacten
  • eenzaamheid

Cite this