"We hopen dat het leuker en gezelliger wordt: Vitale woongemeenschappen in Rotterdamse ouderencomplexen

J.E.M. Machielse, Sophie Bekkers, Janneke Jolink, Jeannelies Lof

Research output: Book/ReportReportProfessional

120 Downloads (Pure)

Abstract

Het project “Vitale woongemeenschappen in ouderencomplexen” is geïnitieerd vanuit het gemeentelijke programma “Ouder en Wijzer” en wordt uitgevoerd in samenwerking met Rotterdamse corporaties en welzijnsinstellingen. Doel is het versterken van de onderlinge samenhang en cohesie in de ouderencomplexen. Het project betreft de tijdelijke extra inzet van welzijnsprofessionals die ouderen stimuleren om zélf activiteiten te organiseren in hun complex. De gemeente financiert de tijdelijke inzet van deze wel- zijnsprofessionals.
Het onderzoek biedt inzicht in de mogelijkheden die er zijn om de sociale vitaliteit in ouderencomplexen te vergroten door het organiserend vermogen van de bewoners te stimuleren. Sociale vitaliteit verwijst in dit project naar de mate waarin bewoners in een complex elkaar kennen, zich verbonden voelen met elkaar, deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, en meedoen aan het organiseren van activiteiten en het beheer van gemeenschappelijke ruimten.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherUniversiteit voor Humanistiek
Commissioning bodyGemeente Rotterdam
Number of pages56
Publication statusPublished - Apr 2022

Keywords

  • ouderen
  • sociale contacten
  • sociale activiteiten
  • wooncomplexen
  • woningcorporaties
  • welzijn

Cite this