A Care Ethical Perspective on the Leadership of Gurus

  • van de E. Schoot

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Aanleiding voor dit onderzoek waren het onethisch leiderschap van gurus en het weinig onderzochte veld van zorgethiek en leiderschap. De bestaande literatuur omtrent leiderschap en zorgethiek is hiervoor vergeleken met het werk van Tronto (1993) en Walker (2007) over macht en ongelijkheid en de analyses van Jensen (2019) en Van der Braak (2006) van leiderschapsethiek van gurus. De analyse hield codering en de creatie van vergelijkingstabellen in. De belangrijkste uitkomst is de overlap tussen ‘zorgzaam leiderschap’ (leiderschap op basis van zorgethiek) en leiderschap van gurus dat ethisch wordt genoemd door Jensen (2019) en Van der Braak (2006), hier genoemd: ‘zorgzaam guru leiderschap’. Hoewel hierin macht, ongelijkheid en het delen van macht een positieve rol spelen, worden op basis van Tronto (2013) en Walker (2007) kritische kanttekeningen geplaatst wat betreft de haalbaarheid. Toekomstig onderzoek wordt aangeraden o.a. om het perspectief van de guru, dat in dit onderzoek ondergepresenteerd is, meer te belichten.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
Supervisorvan I. Nistelrooij (Supervisor) & A. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'