Affectiviteit en raakbaarheid

  • Eric Albers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Het onderwerp van deze scriptie is de vraag naar hoe als zorgprofessional te handelen, in het begeleiden van herstelprocessen met cliënten, als er morele dilemma’s ontstaan en de werk relatie gecompliceerd raakt. De conclusie is, dat een herstelprocessen altijd morele dilemma’s met zich meebrengen, dat is wat het proces op zichzelf is en zal zijn. Persoonlijke keuzes van de client zelf en ook botsende waardes die ontstaan tussen de client en de zorgprofessional in. Als de zorgprofessional bereid is en de vaardigheden heeft, om deze momenten aan te gaan zonder zijn eigen waardes te laten prevaleren, dan komt het herstelproces steeds weer in beweging.
Alvorens deze studie opzet nader te duiden, eerst een vijftal kleine praktijk verhalen. De verhalen lijken verschillend doch delen drie thema’s die binnen deze thesis uitgewerkt gaan worden met aan de lezer de vraag oog te hebben voor deze drie thema’s:

Thema 1. Waardes als regieaanwijzing: voor iedereen in deze verhalen staat er iets op het spel wat ertoe doet voor desbetreffende persoon. Mogelijk is dat niet gemakkelijk te begrijpen voor een buitenstaander die de verhalen leest, maar voor elk mens binnen de verhalen is dat het geval.

Thema 2. Waardes als regieaanwijzing: er spelen emoties die in het botsen steeds meer toenemen voor iedereen in het verhaal. De emoties die worden opgeroepen zijn geldig en hebben een waarheidswaarde, dat wil zeggen, ze duiden op een goed/kwaad, een juist/onjuist, er worden meningen gevormd en gedachten geuit. Deze emoties zijn onderliggend aan het eerste thema; er staat iets op het spel. Ook voor de lezer van de verhalen, er wordt ‘iets’ geraakt. Dat raakbare zal nader uitgewerkt worden als responsiveness.

Thema 3. Waardes als regieaanwijzing: iedereen in de verhalen wenst en verlangt een verandering. De cliënten in de verhalen geven in hen reageren een regieaanwijzing aan de zorgprofessional. Er staat geen punt achter hun reageren in de situatie maar een komma. In een moreel dilemma namelijk ontvouwt zich altijd de belofte van een verandering als de strijd opgevat wordt als helend. Er komt dan iets in beweging.


Date of Award6 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorCarlo J. W. Leget (Supervisor), Alistair R. Niemeijer (Supervisor) & Gustaaf F. Bos (Supervisor)

Cite this

'