Afstand en nabijheid: een theoretische en empirische verkenning van de begrippen afstand en nabijheid in humanistisch geestelijk werk

  • A. Dubbeldam

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Afstand en nabijheid zijn twee begrippen die wij allemaal kennen en gebruiken. Maar als we er goed naar kijken zijn het toch twee hele ‘losse’ begrippen waarvan de betekenis lang niet altijd duidelijk is. In deze scriptie heb ik dan ook, aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met humanistisch geestelijke verzorgers in de zorg, een bijdrage proberen te leveren aan de theorievorming over afstand en nabijheid in humanistisch geestelijk werk. Uit de literatuur en de interviews is gebleken dat afstand en nabijheid belangrijke begrippen zijn voor geestelijke verzorging en beschouwd worden als altijd aanwezige elementen waar jij, als professional, in elke ontmoeting met de cliënt steeds weer op een goede manier mee om moet gaan. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat afstand en nabijheid verschillende dimensies hebben en op verschillende niveau’s een rol spelen. Het is bepaald geen eendimensionaal of eenduidig begrip. Betrokkenheid, bejegening, lichamelijk contact en verantwoordelijkheid lijken de hoofdaspecten te zijn van afstand en nabijheid in geestelijke verzorging op lichamelijk, emotioneel en handelingsvlak. Verder is gebleken dat de aspecten zelfzorg en zelfreflectie, zelfonthulling, grenzen, risico’s en do’s en dont’s, lichamelijk contact, cultuurverschil en seksegerelateerde verschillen allemaal een rol spelen bij afstand en nabijheid in geestelijke verzorging. Afstand en nabijheid zijn complexe begrippen waar maar weinig over gepubliceerd is en waar men nog lang niet over uitgedacht is. Het is dan ook van belang dat er in de studie meer aandacht komt voor dit onderwerp, er meer kennis vergaart wordt door de beroepsgroep en de bewustwording wordt vergroot.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & G. van der Laan (Supervisor)

Cite this

'