Alles onder controle? Een onderzoek naar controle als zingevingsaspect vanuit anorexia nervosa

  • Marije Steenhoven

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Samenvatting Afstudeeronderzoek Marije Steenhoven In mijn scriptie verbind ik het thema van controle en macht als aspect van zingeving met de eetstoornis anorexia nervosa. De behoefte aan een gevoel van controle wordt binnen de coping- en zingevingstheorieën omschreven als positief voor het menselijk welbevinden. Vaak is dit geloof in controle gebaseerd op illusies, ‘illusions of control’. Deze illusies van controle hebben echter ook een gevaarlijke kant en kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Aan de hand van anorexia nervosa, een stoornis die vaak in verband wordt gebracht met het verlies en het vervolgens herwinnen van het gevoel van controle, onderzoek ik hoe dit positieve aspect van controle zich verhoudt tot de mogelijk negatieve kanten van het streven naar controle. Door de nadruk te leggen op de positieve invloed van controle wordt er weinig aandacht besteedt aan de gevaren van de onjuiste veronderstelling controle te hebben. Het vinden van een evenwicht tussen beheersing en overgave of doorgaan en stoppen is dan ook van belang.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorU. Jansz (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'